Helista meile!

Eesti keskus teenindab teid telefoni, meili ja messengeri teel tööpäeviti (e-r)

Eesti keskus / Eesti aukonsulaat Turus
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry
Vanha Suurtori 3, 20500 Turku

tel. 040 147 5221, virokeskus@gmail.com

NB Kontor on avatud T, N kell 10-14 ja K kell 12-18

esmaspäev, 19. veebruar 2024

Marin Mõttus Turu ülikoolis 17.02.2024

Marin Mõttus
Välisministeerium
Peadirektor
Üleilmse eestluse ja kultuuridiplomaatia osakond


Turu ülikool 17.02.2024


Armsad Soome eestlased, lugupeetud aukonsul, head külalised!  

Eesti riigi sünnipäevani on jäänud nädal aega ning on suur rõõm on külastada sel pidulikul ajal Turu eestlasi, mis on suurim eesti kogukond Soomes. Turu on ülikoolilinn ja selles ülikoolis on ajast aega tegeldud ka eesti keele ning kultuuriga. Tee eestlase südamesse aga käib suuresti just emakeele kaudu: hoiame seda nagu kallisvara ja nimetame hellitavalt salakeeleks või inglikeeleks. On tähtis, et see vara on meil soomlastega osalt ühine: oleme ju kaks ainumat läänemeresoome keelepere rahvast, kel on oma riik ja riigikeel ning sellega võimalus keelt kaitsta ning hoida. Vastastikune kultuurihuvi on püsinud ärgas mõlemal pool lahte ning me ei unusta kunagi, kui olulist rolli on Soome estofiilid mänginud Eesti kultuurielus läbi aegade, eriti aga süngel okupatsiooniajal. 


Oleme väike rahvas ja nii Eestis kui välismaal elavad eestlased on Eesti jaoks rikkus, potentsiaal ning osa meie ühiskonnast. Ega me täpselt ei teagi, kui palju eesti juurtega inimesi välismaal elab, aga hinnanguliselt on neid 150 000 ja 200 000 vahel. 

Kõige rohkem elabki eestlasi just Soomes: viimase statistika järgi üle 50 000. Suures enamuses on need toimekad tööealised inimesed, kes panustavad oluliselt sõbraliku naabermaa Soome majandusse. Samas on paljudel neist Eestis pereliikmed, kinnisvara või ärisuhted ning suur osa on ka otseselt hargmaised, elades enamvähem võrdselt mõlemas riigis. Nii võime öelda, et omal moel paneb iga Soome eestlane vähemalt ühe kivi Soome – Eesti sõprussilla rajamisse, mis on meie rahvaid ühendanud läbi ajaloo nii parematel kui halvematel aegadel.   


Eesti – Soome sild on seda tugevam, mida rohkem tunnevad eestlased Soomes end seotuna nii Soome kui ka Eesti ühiskonnaga. Juurteta inimestel ei ole kerge ei oma sünnimaal ega mujal ning nende panus ühiskonda on paratamatult napp. Seetõttu olemegi julgustanud oma rahvuskaaslasi Soomes olema ühiskondlikult aktiivsed ning osalema Soome elus nii riigi kui kogukonna tasandil. Eriti nüüd, kus Soome on koos meiega NATOs, jälgime naabrite juures toimuvat erilise tähelepanuga ja rõõmustasime koos soomlastega selle üle, kui väärikalt, sõbralikult ja edukalt põhjanaabrid endale äsja riigipead valisid. Meil on soomlaste poliitilisest kultuurist nii mõndagi õppida.  

Kuidas aga võõrsil elades säilitada enda ja oma laste sidet Eestiga? Eesti asja ajada saab ka välismaal elades ning meie Tallinnas mõtleme järjepidevalt, kuidas oma rahvuskaaslasi selles toetada. Paljud välismaal elavad eestlased teevad koostööd Eestiga, osalevad ühisprojektides Eesti ettevõtete ja ülikoolidega jms. Iga eestlane või Eesti sõber, kes räägib maailmas meie lugu ning hoiab alal eesti keelt ning meelt, on osa meie ühiskonnast. Tihe side ja toimiv võrgustik on võimalik tänu sellele, et Eesti on üks kõige digitaalsemaid ühiskondi maailmas. Nii ütlemegi vahel naljatades, et need tuhanded eestlased üle ilma on nagu tüüpiline hajaküla Eestis: kodud asuvad üksteisest küll kaugel ja iga päev üksteist ei nähta, aga omavaheline side on tugev.

Üleilmse eestluse valdkonda koordineerib alates 2021. aasta märtsist välisministeerium koostööd haridus- ja kultuuriministeeriumi, Integratsiooni Sihtasutuse, Eesti Instituudi jt partneritega. Eestlastele välismaal oleme loonud internetiportaali Global Estonian www.globalestonian.com ja kutsume kõiki eestlasi sinna vahel vaatama, samuti tellima igakuist uudiskirja. Just sealt leiab kõige värskema info selle kohta, millist nõustamist ja rahalist tuge riik pakub. Paegu on avatud lausa kaks taotlusvooru: omaalgatusprojektide taotlusvoor kultuurisündmuste ja muude eesti kogukonnaürituste korraldamiseks välismaal ning arhiivivoor, millega toetame väliskogukondade mälu ja pärandi säilitamist. Lähinädalail pakume eesti noortele välismaal võimalust taotleda stipendiumi erialase praktika tegemiseks Eestis. See on välismaal kasvanud noorele hea võimalus saada kogemus elust Eestis, leida eakaaslastest sõpru ning luua endale erialane kontaktivõrgustik. 

Nagu öeldud, on emakeel eestlastele identiteedi oluline osa. Uhkusega võime öelda, et laias maailmas väljaspool Eestit on üle saja koha, kus eesti keelt õppida saab. Need on enamuses pühapäevakoolid, õpirühmad, väiksematele mängurühmad, kus läbi mängu õpitakse ka keelt. Oleme tänulikud Soomele selle eest, et riik pakub lisaks heale koolisüsteemile ka võimalusi emakeeleõppeks. Siin tahaksime panna eelkõige eesti lapsevanematele südamele, et neid võimalusi ka aktiivselt kasutataks: emakeel on kingitus lapsele, millest teda ilma jätta mingil juhul ei tohiks. Mitmekeelsus on ülemaailmne nähtus, seda on palju uuritud ning loodetavasti ei usu tänapäeval enam keegi, et mitmekeelsena kasvamine võiks lapse arengut pidurdada: pigem ikka vastupidi. Just Soomes tegutsevate tarmukate eesti keele õpetajate tööst sai alguse Üleilmakool - üks meie edulugusid välismaal elavate eesti laste õpetamisel. Tegemist on veebikooliga, kus peale eesti keele saab õppida ka põhilisi aineid Eesti õppekavade järgi ning kus õpib 350 õpilast 35 eri riigist. Veebiõppe võimalusi on teisigi ja nende kohta leiab infot portaalist Global Estonian; samuti tutvustame seal võimalusi Eesti ülikoolidesse ja ametikoolidesse õppima tulekuks, mida riik samuti toetab.   


Soomes elavad eestlased on teema, mis meid Eestis huvitab. Huvi näitab seegi, et mõne aasta eest valmis režissöör Moonika Siimetsal dokumentaalfilm “2 tundi õnneni”, mis räägib just Soome eestlastest: uue eluga kohanemisest, oma juurte hoidmisest ja kaotamisest, koduigatsusest ja õnne otsimisest. Filmi vaadati Eestis palju ning see tekitas arutelu – soovitan seda vaadata nii Soome eestlastel kui ka soomlastel, kellel Eesti vastu huvi. 

Moonika Siimets ise ütles oma filmi kohta nii:  „“Kaks tundi õnneni” paneb küsima, et kus see õnn siis on, kas Eestis või Soomes, ja vastuse pead ikkagi enesest üles leidma.“ Küllap on paljud meist vahel mõelnud, et ehk oleks kusagil mujal elu parem ja ehk mu õnn on hoopis seal? Riigina on meil muidugi hea meel, et viimasel ajal on eestlaste rändesaldo positiivne: kodumaale naaseb eestlasi rohkem kui sealt lahkub. Aastas asub välismaalt Eestisse 6000-7000 inimest. Riik pakub neile nõustamist, karjääriplaneerimise abi ja tuge Eesti eluga kohanemisel, sealhulgas ka  nende välismaalastest abikaasadele/lastele. Teatud juhtudel saab ka rahalist tuge. 

Kuid viimastel aastakümnetel on rände iseloom muutunud ja me kõik peame sellega kohanema. Noored professionaalid, oskustöölised ja  akadeemilise taustaga noored vahetavad elu- ja tegutsemispaika sagedamini kui korra elus. Tihti on professionaalne identiteet rahvuslikust olulisem, see on üleilmne nähtus ja seda trendi tuleb arvestada. Edukad noored professionaalid liiguvad sageli maailma suurimate tõmbekeskuste vahel, millega Eestil on keeruline konkureerida. Siin saavad Eesti ja Soome vastastikku teineteist toetada: just meie riikide vaheline hargmaisuse mudel võiks olla stiimul, mis ärksaid inimesi siiapoole tõmbab. Nii Eestil kui Soomel töö- ja õpisihtkohana on suuremate riikidega võrreldes eeliseid: hea haridussüsteem, innovaatiline hästi korraldatud ühiskond ning turvaline ja puhas keskkond. Avatud, väike ja hierarhiavaba ühiskond võimaldab kiiremini jõuda karjääris kõrgemale ning noortel oma ideid ellu viia. Siin võiksime end ühisel jõul maailmale esitleda kui eduka riikidevahelise koostöö näidet.   

Senisest rohkem on meil plaan toetada ärialast koostööd ja seda suuresti just Soomes elavate eestlaste võrgustike toel. Pärast Eesti iseseisvuse taastamist said paljud noored Eesti ettevõtted tuule tiibadesse just Soome partnerite toel. Meie saatkond Helsingis teeb head tööd, hoides kohapealsete Eesti juurtega ettevõtjatega tihedat kontakti, kuid kahtlemata saaks teha veelgi enamat. 

Kuid tänasel pidulikul puhul tahaks rääkida ikka pidulikel teemadel. Eestil seisab ees mitmeid olulisi sündmusi ja tähtpäevi, kus kindlasti ootame osalema nii eestlasi Soomes kui ka meie häid soome sõpru. Juunis 2025 – vahetult enne üldlaulupidu – toimub järjekorras XIII kultuurifestival ESTO marsruudil Stockholm – Narva – Tallinn. Aga 2025. aastal on tulemas ka Eesti Raamatu aasta ning meie silmapaistvaimate muusikute tähtpäevad: Arvo Pärdi 90. sünnipäev ja Veljo Tormise 95. sünniaastapäev. On põhjust tulla kokku kas siin- või sealpool lahte, rääkida oma lugusid ja laulda oma laule ning leida neist ühist ja ühendavat, mis praegusel heitlikul ajal annab jõudu ning hingepidet. 

Head saabuvat Eesti Vabariigi aastapäeva, armsad sõbrad!

 


Anne-Ly Reimaa Tervitussõnad 17.2.2024 Turu ülikoolis

 Anne-Ly Reimaa

Nõunik/Advisor

Kultuurilise mitmekesisuse osakond/ Cultural Diversity Department

 

Kultuuriministeerium / Ministry of Culture

Tervitussõnavõtt Soomes 17.02.2024


Austatud daamid ja härrad, head sõbrad, lugupeetud Eesti aukonsul!

Mul on väga hea meel tervitada kõiki Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poolt tänasel pidupäeval! Palju õnne ja edu Varsinais-Soome Eesti Keskuse 30. aastapäeva puhul ning Turu Migratsiooni Instituudi 50. aastapäeva puhul! Need on olulised daatumid Eesti-Soome sõpussillal – Viron ja Suomen ystävyysillalla.

Mul on hea meel edasi anda soojad tervitused ja siiras tänu teile kõigile Eesti Vabariigi kultuuriminister Heidy Purgalt!

Soome ja Eesti omavaheliste sidemete võrdkujuks on juba ammusest ajast kujunenud Soome sild. Selle mõiste võttis kasutusele lauluisa Fr. R. Kreutzwald eesti rahvuseeposes "Kalevipoeg", kus suure tamme laudadest ehitati sild üle Soome lahe. See on siiani imeilus ja romantiline metafoor kahe rahva põlisest koostööst ja sõprusest.

Eesti ja Soome suhteid iseloomustab tugev ajalooline ja kultuuriline side. Keelesugulus ja Läänemeri ühendavad meid. Just sarnase keele baasil on nii eestlased kui soomlased tunnetanud läbi aegade ka oma kultuurilist ja ajaloolist ühisosa. 

Igat silda tuleb hoida turvalise ja kindlana, et sillal liikujad jõuaksid soovitud eesmärkideni. "Soome silla" kandevõime on olnud päris hea ka rasketel aegadel. Aga nagu Tallinna linn ei saa kunagi valmis, nii jätkub ka sillaehitus kahe riigi vahel. 

Avatud piirid on taastanud meie traditsioonilised tihedad sidemed, Euroopa Liidu ja NATO liikmesus veelgi tugevdanud meie ühtekuuluvust. 

Kultuurikoostöö lähendab meid, samuti kahe rahva tihedad kontaktid ja läbipõimunud majandussuhted. Soome on olnud meile väga paljus eeskujuks, kaasajal ka paljude eestlaste koduks, kes on siia asunud õppima või töötama.

Eesti vanim jõusolev rahvusvaheline kultuurilepe on Eesti ja Soome vaimse koostöö konventsioon, mille sõlmimisest möödub sel aastal 87 aastat. See kultuurilepe taasjõustati kohe peale Eesti taasiseseisvumist 1992. aastal “kriipsugi muutmata” ja on siiani aluseks kahepoolsele kultuurialasele koostööle. Kultuuri väärtustamine meie elus on tähtis, sest kultuur mõjutab ühiskondlikku elu ja avab paljusid uksi. 

Usun, et Tartu Euroopa kultuuripealinna tiitel 2024. aastal aitab senisest enam tutvustada Eestit. See on imeline võimalus olla maailmale avatud, rääkida Põhjalas Läänemereäärsest naabermaast kõlavamal häälel, tõsta esile meie maa ajalugu, inimeste ja kultuuri omapära ning kordumatust. 

Kultuuriministeerium on sel aastal välja kuulutanud teema-aastana kultuuririkkuse aasta, kus seame eesmärgiks teadvustada ja väärtustada senisest enam Eestit kui kultuuriliselt mitmekesist ühiskonda. 

Siinjuures ei pööra me tähelepanu mitte vaid Eestis elavatele erinvatele rahvastele, vaid ka Eesti oma kultuuriruumidele, omanäolistele keelemurretele ja traditsioonidele, kuid ka sellele, et väljaspool Eestit on palju eesti keele saari, kus hoitakse alal meie rikast ja mitmepalgelist kultuuri. 

Eestlased välismaal on meie esimesed kultuurisaadikud, meie maa ja kultuuri tutvustajad. Tänan teid kõiki, kes te olete kodust kaugel alal hoidnud emakeelt ja kultuuri, kombeid ja traditsioone! 

Tänan kõiki estofiile, Eesti sõpru, et väärtustate meie kultuuripärandit ja tihedat koostööd.

Need tegemised ja lood, mis sel kultuuririkkuse ja kultuuripealinna aastal kõlavad, loovad meile kõigile uusi koostöövõimalusi, mis rajanevad ühistele huvidele ja väärtustele. 

Palju tänu Turu Ülikoolile, Turu Ülikooli Sihtasutusele, Turu Tuglase Seltsile, Eesti aukonsulaadile Turus ja Varsinais-Soome Eesti Keskusele!  

Olgu me riigid alati õnnelikud ja vabad!

Minu parimad soovid teile saabuvaks Eesti Vabariigi 106. sünniaastapäevaks! Palju õnne, rõõmsaid kohtumisi ja ehedaid elamusi! 

Tänan teid tähelepanu eest! Kiitos kaikille!***


pühapäev, 11. veebruar 2024

Iseseisvuspäeva aktus 17.02.2024

 Eesti Iseseisvuspäeva pidulik aktus Turu Ülikoolis

ühendab Eesti diplomaadid ja Eesti kultuuri sõbrad


Iseseisvuspäeva aktuse peaesinejaks on üleilmse eestluse diplomaatiline eriesindaja, Marin Mõttus (Ambassador at Large for the Global Estonian Diaspora).


Peoprogrammis on Migratsiooni instituudi tervitus, Turus töötav instituut tähistab sel aastal oma 50. juubelit.  VTT, dotsent Saara Pellander peab lühikese juubeliettekande, käsitledes Eesti ja Soome vahelist rändeliikumist ning selle uurimist.


Ürituse avab Eesti suursaatkonna esindajana konsul Peeter Püvi ja lõppsõnad ütleb Turu Eesti keskuse esimees Jouni Elomaa. Samuti on Eesti keskuse jaoks tänavu juubeliaasta, kuna ühing tähistab oma 30. aastapäeva.


Üritusel saavad osalejad ka vahetada mõtteid endise peakonsuliga. Liina Viies töötab praegu maailma eesti diasporaadi nõunikuna. Ta siirdus sellele ametikohale Eesti Iisraeli suursaatkonnast. Üritusel osalevad ka Eesti kultuuriministeeriumi ja Eesti kultuuririkkuse aasta 2024 esindajad Anne-Ly Reimaa ja Alena Stadnik.


Üritust korraldavad juba traditsiooniliselt koostöös Turu Ülikool, Turu Ülikooli Sihtasutus, Turu Tuglase Selts, Turu Eesti keskus ja Eesti aukonsulaat Turus. Üritus toob laupäeval, 17. veebruaril kell 14 kokku kutsega külalised Turu ülikooli Publicum majas. Muusika eest vastutab Dagmar Õunap.


Turu Eesti keskus peab pidu lisaks ka 24.02.2024 

Iseseisvuspäeva puhul tullakse kokku Turu Raamatukogu silla juures. Turu linn valgustab armastatud Aurajõe silla pidulikult sini-must-valge värvides kell 18.30-19.30.


esmaspäev, 5. veebruar 2024

Veebruaris toimub - tere tulemast!

 Hakkame sättima! Tähistäme koos Eesti iseseisvuspäeva! Tere tulemast!

16.02. kell 18 Raamatukogu Stuudios: kohtumine kirjanikuga: külla tuleb luuletaja Elo Viiding. (Üritus toimub soome keeles, aga kindlasti on aega ka vestelda kirjanikuga!)

17.02. kell 14: pidulik aktus Turu ülikoolis (Publicum). Palun teata oma osalemisest lingi kaudu:

24.02. Kohtumiseni Raamatukogu silla juures kell 18.30! (Kirjastosilta, Turku)


****

Konsul tuleb külla:

Eesti suursaatkond Helsingis annab teada, et 17. veebruaril 2024 saab Turus Eesti Keskuse ruumides, Vanha Suurtori 3 teha järgmisi konsulaartoiminguid:

Passi ja ID-kaardi taotluste vastuvõtt

Sõrmejälgede hõivamine

Kehtiva ID-kaardi PIN-koodide vahetamine

NB! vajalik eelregistreerimine telefonil +358 9 622 02 88 (E-K 9.00-12.00 ja 13.00-15.00, N-R 9.00-13.00) või e-posti teel consular.helsinki@mfa.ee. Lisage kindlasti toiming mida soovite, telefoninumber ja isikukood.

****

28.2. kell 9-17 Eesti keskuses:
Jututaja-infopäev. Kas soovid saada väärtuslikke näpunäiteid aju- ja mälutervise hoidmiseks ning sujuvamaks suhtlemiseks eakatega? Liitu meie infopäevaga, kus jagatakse praktilisi oskusi ja teadmisi eakatega suhtlemiseks. Infopäev on suunatud kõigile Soomes elavatele eestlastele.
Mida infopäev sisaldab?
Osa 1) Näpunäited aju- ja mälutervise edendamiseks ja eakatega suhtelmiseks, eakate teenustest Soomes ja uuringutulemustele tuginevat helistamise metoodikat, mille eesmärgiks on vähendada eaka üksindust ja lisada heaolutunnet.
Osa 2) Peale lõunat üritus jätkub, aga vahetame teemaks Turu Eesti keskuse arengupäev! Ootame sind praktilistes töötubades ja võrgustumisel, et koos kujundada Eesti keskuse uusi suundi.
Tänutäheks pakume sulle kerget hommikusööki, maitsvat lõunasööki ja kosutavat õhtukohvi.
Sinu panus on väga oluline!
Registreeri end info- ja arengupäevale siit:

Kindlusta endale koht juba täna, sest kohtade arv on piiratud!
Soovi korral saadame sulle e-postile tunnistuse osalemise kohta.
Tule ja loo koos meiega toetav kogukond eestlastele!

***

Uudis korvpallihuvilistele! Mehed mängivad Paattisten koulu saalis neljapäeviti kell 20. Lisainfo leiate facebooki kaudu gruppis: Turku Korvpalli Eestlased