Mitmete Soomes tegutsevate eesti seltside, ühingute ja huvirühmade koostööpäevade teemaks on pikemat aega olnud ühise keskorganisatsiooni loomise vajadus. ESTO 2019 korraldamisperioodi kogemused Helsingis andsid ettevalmistava töörühma kokkukutsumisele otsustava tõuke. 

30.10.2020 võeti vastu otsus luua Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes (EOVS) /Virolaisyhdistysten Verkosto Suomessa (VYVS), et esindada ja edendada eestlaste ühiseid huve jõulisemalt.


Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes esindab Soomes registreeritud seltse ja ühinguid nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ja toimib keskorganisatsioonina. Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes eesmärgiks on parandada eestlastest rahvusvähemuse olukorda Soomes, olles ühtlasi esindusorganiks Soome ja Eesti valitsustega suhtlemisel ja infovahetusel.

EOVS toetab eestlaste integreerumist Soome ühiskonda samas säilitades eesti keelt, identiteeti, kultuuri ja aidates alles hoida ühendust Eestiga. EOVS taotleb Soome eestlaskonna esindatust ka vastavates üleilmsetes võrgustikes.

Asutajaliikmed kutsuvad eestlaste ühendusi Soomes liituma keskorganisatsiooniga, et meie taotlustele laiemat kõlapinda ja tegevustele haaret anda.

Oleme koostöine võrgustik Soomes!

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes asutajad 30.10.2020:

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry (Turu Eesti keskus), esindaja Ülle Priks
Tampere Eesti Klubi ry, esindajad Annela Liivat, Marelle Paikla
Viron Kulttuuriseura Mihkel ry, esindajad Ilona Kolberg, Aive Okkonen
AnniLa Ry, esindaja Annika Madisson
ET Teatteri ry, esindaja Mait Lepik

EOVS juhatus
info@vyvs.fi